CSZS      O nás      Kontakty a provozní doba      Sociální služby      Zdravotní služby      Aktivity pro seniory      Ostatní služby                

Kluby seniorů

Na území městské části Prahy 17 se pravidelně schází již 4 kluby seniorů a zdravotně znevýhodněných, o klubech se můžete pravidelně dozvídat prostřednictvím regionálních novin, přes ÚMČ Praha 17, lékaře, ale především od svých vrstevníků. Náplní klubu je kromě samotného setkání i rozmanitý program, který sestavuje pracovník Centra sociálně zdravotních služeb (garant klubu), společně s nejaktivnějšími členy klubu. Jedná se především zajištění koncertů, výletů, přednáškové činnosti na různá témata (sociální dávky, zdravotní pomůcky a jejich využití) nebo besedy s herci např. pí. Valerie Zawadská, p. Lumír Olšovský anebo představitelé naší městské části.

Členové klubu seniorů se účastní se různých sportovních klání, kde převažuje petangue, bowling, nordicwalking a jiné aktivity. Setkávání pro seniory je důležitým momentem v prevenci sociální izolace a aktivního trávení volného času.

 

Klub Klas

Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé pondělí od 14.00 do 16.00 hodin na adrese Ke kulturnímu domu 14, Praha 6. Klub vede paní Světlana Roskowetzová. Klub se rád schází při besedách a přednáškách v prostorách tomu určených, navštěvují divadelní představení a výstavy.

Klub přijímá zájemce o členství.

 

 

Klub seniorů Řepy (KSŘ)

Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé pondělí od 10:00 do 12:00 na adrese Bendova 1121/5, Praha 6 Řepy (CSZS - knihovna). Předsedkyní klubu je JUDr. Milena Šoltysová. Upřednostňují sportovně společenské hry a aktivity dle možností členů klubu, které jsou např. petanque, bowling, kondiční a rehabilitační tělovýchova vedená odborníky, kondiční chůze a poznávací vycházky. Rádi si ale také vyslechnou různé besedy, semináře či navštěvují společenské a kulturní akce.

 

 

Klub Průhon

Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každou středu od 9:00 do 11:00 na adrese Bendova 1121/5, Praha 6 Řepy (CSZS knihovna). Předsedkyní klubu je paní Růžena Petráková. Prioritou klubu seniorů Průhon jsou výlety ať kratší čí delší, různé besedy, přednášky, semináře, které se konají v prostorách klubu a nebo v jiném prostředí, společně trávené dovolené nebo pomoc při různých akcích, výstavy, divadelní představení atd.

Klub přijímá zájemce o členství.

 

 

Klub seniorů Centrum

Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé úterý od 9:00 do 11:00 na adrese Bendova 1121, Praha 6 Řepy (knihovna CSZS). Upřednostňují společenské aktivity dle možností členů klubu, poznávací vycházky, posezení s dobrou náladou. Rádi si ale také vyslechnou různé besedy, semináře či navštěvují společenské a kulturní akce.

 

 

Všechny kluby seniorů vyvíjí značnou aktivitu při zajištění programu pro své členy. V průběhu roku CSZS organizuje celodenní výlety a další koncipované programy v průběhu roku ve spolupráci s městskou částí Praha 17 (Den matek, vánoční posezení apod.).

Kontakt na všechny kluby seniorů prostřednictvím naší recepce.

Aktuality jsou zveřejněny na facebooku CSZS (zde) a Klubu17 (zde)
 

            O nás      Kontakty a provozní doba      Sociální služby      Zdravotní služby      Aktivity pro seniory      Ostatní služby                 
            Organizační struktura      Pečovatelská služba      Pečovatelská služba      Domácí zdravotní péče      Kluby seniorů      Přeprava imobilních osob                 
            Výroční zprávy      AT linka a poradna      Poradna pro rodinné pečující      Fyzioterapie      Pohybové aktivity      Půjčovna kompenzačních pomůcek                 
            Volná místa      Klub 17      AT linka a AT poradna      Klinická psychologie      Vzdělávací kurzy      Reportáže                 
                  Zdravotní služby      Nízkoprahové zařízení - Klub 17            Další aktivity pro seniory      Kontakty na krizové linky psychologické pomoci                 
                  Volnočasové aktivity                                         
                  Půjčovna                                         
                  Přeprava                                         
                  Ostatní služby                                         

                                         Praha 17      Ministerstvo práce a soc. věcí      Praha      AquaStop Cream      Letiště      Injektáž zdiva                                         
www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz