CSZS      O nás      Kontakty a provozní doba      Sociální služby      Zdravotní služby      Aktivity pro seniory      Ostatní služby                

Centrum sociálně zdravotních služeb

 

je příspěvková organizace, zřízená 1.1.1998 městskou částí Praha - Řepy usnesením zastupitelstva č. 3/32 ze dne 17.11.1997 podle §8 odst. 2 písmeno c) zákona č. 90/1993Sb., O hlavním městě Praze a podle §31 zákona č. 576/90 Sb., O pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice. Zapsaná dne 5.8.2000 u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755. (viz výpis z OR)

IČ: 67365647, DIČ: CZ67365647

Tel. recepce: 235 314 141, 235 313 182, 777 575 117

E-mail: centrum2@cszs.cz , www: www.cszs.cz, datová schránka - ID: jbskg4y

Facebook: CSZS, Klub 17

Sídlo:     ul. Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6 – Řepy

Pobočky:     ul. Socháňova 1221, 163 00 Praha 6 – Řepy

Číslo bankovního účtu: 0168034319/0800

Centrum sociálně zdravotních služeb bylo zřízeno k zabezpečení péče v oblasti sociální a zdravotní pro obyvatele městské části Praha - Řepy a dle dohody pro jiné. Ve své hlavní činnosti se zaměřuje na poskytování:

- sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, registrace č.j.: 762988/09

- zdravotních služeb, registrace č.j.: S-MHMP/1224862/12/ZDR

- služeb navazujících (aktivizační služby pro seniory atd.)

Dále vykonává doplňkovou činnost ve smyslu zákona č. 250/ 2000 Sb., O ozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Střednědobý výhled CSZS pro roky 2022-2023 - návrh

Aktuality jsou zveřejněny na facebooku CSZS (zde) a Klubu17 (zde)
 

            O nás      Kontakty a provozní doba      Sociální služby      Zdravotní služby      Aktivity pro seniory      Ostatní služby                 
            Organizační struktura      Pečovatelská služba      Pečovatelská služba      Domácí zdravotní péče      Kluby seniorů      Přeprava imobilních osob                 
            Výroční zprávy      AT linka a poradna      Poradna pro rodinné pečující      Fyzioterapie      Pohybové aktivity      Půjčovna kompenzačních pomůcek                 
            Volná místa      Klub 17      AT linka a AT poradna      Klinická psychologie      Vzdělávací kurzy      Reportáže                 
                  Zdravotní služby      Nízkoprahové zařízení - Klub 17            Další aktivity pro seniory      Kontakty na krizové linky psychologické pomoci                 
                  Volnočasové aktivity                                         
                  Půjčovna                                         
                  Přeprava                                         
                  Ostatní služby                                         

                                         Praha 17      Ministerstvo práce a soc. věcí      Praha      AquaStop Cream      Letiště      Injektáž zdiva                                         
www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz