Centrum sociálně zdravotních služeb

je příspěvková organizace, zřízená 1.1.1998 městskou částí Praha - Řepy usnesením zastupitelstva č. 3/32 ze dne 17.11.1997 podle §8 odst. 2 písmeno c) zákona č. 90/1993Sb., O hlavním městě Praze a podle §31 zákona č. 576/90 Sb., O pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice. Zapsaná dne 5.8.2000 u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755. (viz výpis z OR)

IČ: 67365647, DIČ: CZ67365647

Tel. recepce: 235 314 141, 235 313 182, 777 575 117, fax: 235 300 474

E-mail: cszs@iol.cz, www: www.cszs.cz, datová schránka - ID: jbskg4y

Sídlo:

     ul. Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6 – Řepy

Pobočky:

     Dům s pečovatelskou službou ul. Křivatcova 416, 155 21 Praha 5 – Zličín

     Alko-toxo anonymní linka a poradna ul. Socháňova 1221, 163 00 Praha 6 – Řepy

Číslo bankovního účtu: 0168034319/0800

Centrum sociálně zdravotních služeb bylo zřízeno k zabezpečení péče v oblasti sociální a zdravotní pro obyvatele městské části Praha - Řepy a dle dohody pro jiné. Ve své hlavní činnosti se zaměřuje na poskytování:

- sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, registrace č.j.: 762988/09

- zdravotních služeb, registrace č.j.: S-MHMP/1224862/12/ZDR

- služeb navazujících (aktivizační služby pro seniory atd.)

Dále vykonává doplňkovou činnost ve smyslu zákona č. 250/ 2000 Sb., O ozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Očkování COVID
Očkování

Reportáže o CSZS:
Reportáž o Centru sociálních služeb
Reportáž o Klubu 17
Setkání seniorů

Informace k onemocnění COVID-19

Vážení občané,vzhledem k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 začínáme s postupným návratem k běžnému režimu poskytování našich služeb za podmínky dodržování specifických hygienických opatření:

 

1) Provoz pečovatelské služby:

kromě péče o stávající klienty nabízíme pro seniory a zdravotně postižené v Řepích, kteří jsou bez pomoci svých příbuzných, možnost zajištění obědů, případně informace o nákupu potravin a léků

 

2) Provoz domácí zdravotní péče

Služba je provozována bez omezení

 

3) Termíny obnovení dalších služeb:

- Masáže od 19.5. 2020
- Činnost Klubu 17 od 19.5.2020 (zatím pouze individuální konzultace, informace na tel: 235311791, 776167106)
- Klinická psychologie od 4.5.2020
- Kopírování, laminování od 4.5.2020
- Půjčovna kompenzačních pomůcek od 4.5.2020
- Osobní přeprava seniorů a osob se zdravotním postižením od 1.6.2020
- AT poradna od 4.5.2020 (pouze individuální konzultace po předchozím objednání, informace každý čtvrtek na tel: 235311791, 724307 775)
- Fyzioterapie a lymfodrenážezatím mimo provoz
- Knihovna pro seniory od 18.5.2020 na základě předchozího objednání knih, od 1.6.2020 běžný provoz
- Volnočasové aktivity pro seniory zatím mimo provoz

 

4) Pracovní doba našírecepce:

až do odvolání omezena na 7:00–15:30, kontakt prosíme především telefonicky na č. 776575117, 235314141, 235313182 nebo E-mailem: cszs@iol.cz

 

Děkujeme za pochopení

                                                                        Ing. Jaroslava Šimonová, radní MČ Praha 17 pro sociální oblast

                                                                        a PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel Centra sociálně zdravotních služeb

 


Podporují nás:

Praha 17      Ministerstvo práce a soc. věcí      Praha      Úřad práce      Letiště